در این صفحه شما میتوانید نام اساتیدی که در آموزشگاه بازارآفرین تدریس میکنند را مشاهده کنید و با کلیک بر روی نام هر استاد ، اطلاعات بیشتری ، از جمله سوابق تحصیلی ، سوابق تدریس و سوابق شغلی آن استاد را مشاهده کنید.

موسسه بازارآفرین همیشه در تلاش است که جهت برگزاری دوره ها از باسابقه ترین و حرفه ای ترین اساتید استفاده کند.