۱ دوره پیدا شد

دیجیتال مارکتینگ (دوره جامع)

دوره جامع دیجیتال مارکتینگ با هدف توسعه کسب و کار با استفاده از تکنولوژی های جدید بازار ، تعامل صحیح و کارآمد با مشتریان و مخاطبان …