Preaload Image
نمایش ۱-۹ از ۷۷ نتیجه

ساخت تولیدات چرمی دست دوز

۰
student
رایگان

هنرجویان پس از اتمام دوره کیف چرم دست دوز چه می آموزند؟ هنرجویان در پایان دوره کیف چرم دست دوز، صفر تا صد تکنیک…

رایگان

مدیریت رضایت کارکنان

۰
student
۱,۸۰۰,۰۰۰ ریال

محتوای دوره آموزشی : – رضایت شغلی و ابعاد آن – نظریه های رضایت شغلی – رضایت شغلی و عملکرد – اندازه گیری رضایت…

۱,۸۰۰,۰۰۰ ریال

مدیریت تعارض

۰
student
۱۹۰,۰۰۰ ریال

سر فصل های دوره: تعریف تعارض، ضرورت و اهمیت آن. بیان انواع تعارض و ارائه رویکردهای متفاوت به تعارض. ارائه نظریات موجود در ادبیات…

۱۹۰,۰۰۰ ریال

مدیریت و ارزشیابی کارکنان

۰
student
۳,۷۵۰,۰۰۰ ریال

قدمه ضرورت استفاده از نظام های ارزیابی عملکرد اهداف مدیریت و ارزیابی عملکرد ابعاد ارزیابی عملکرد نگاهی به منابع انسانی و جایگاه ارزیابی عملکرد…

۳,۷۵۰,۰۰۰ ریال

مدیریت خشم

۰
student
۲,۱۰۰,۰۰۰ ریال

سرفصل های این دوره آموزشی: خشم و انواع آن افسانه ها و ذهنیت های اشتباه درباره خشم منابع اصلی تولید خشم ۳۰ راهکار ساده…

۲,۱۰۰,۰۰۰ ریال

خلاقیت و نوآوری TRIZ METHOD

۰
student
۳,۷۰۰,۰۰۰ ریال

تعریف خلاقیت     تعریف خلاقیت از دیدگاه روانشناسی     تعریف خلاقیت از دیدگاه سازمانی     نوآوری     خلاقیت و نوآوری     ویژگی‌های افراد اخلاق…

۳,۷۰۰,۰۰۰ ریال

مدیریت اضطراب و بیان نافذ

۰
student
۱,۷۵۰,۰۰۰ ریال

اهمبت اضطراب راه های غلبه بر اضطراب بیان نافذ و گفتار تاثیرگذار نحوه گفتار و کاربرد زبان مباحث صدا و اختلالات تاثیرگذار

۱,۷۵۰,۰۰۰ ریال

مدیریت عملکرد سازمان

۰
student
۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال

مقدمه ضرورت استفاده از نظام های ارزیابی عملکرد اهداف مدیریت و ارزیابی عملکرد ابعاد ارزیابی عملکرد نگاهی به منابع انسانی و جایگاه ارزیابی عملکرد…

۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال

مدیریت رفتار و ارتباطات سازمانی

۰
student
۳,۶۰۰,۰۰۰ ریال

خش اول: کلیات (شامل): سطوح سازمان، مهارت های مدیریتی، علم و هنر مدیریت، بهبود و اصلاح در سازمان، رفتار سازمانی و شیواری مطالعه DB،…

۳,۶۰۰,۰۰۰ ریال