برخی دوره های ما

به آموزشگاه بازارآفرین خوش آمدید

آدرس اینستاگرام :bazarafarin      آدرس تلگرام :bazarafarinsh

برنامه های آموزشی بر اساس تجارب ارزنده آموزشگاه در انجام پروژه های آموزشی و مشاوره در سازمان های متعدد، شکل گرفته است.

از این رو در طراحی این برنامه ها تأکید خاصی بر کاربردی بودن آموزه ها و انطباق آنها با تغییرات بازار و محیط کسب و کار کشور می باشد.

شماره های تماس با مؤسسه پژوهش، آموزش و مشاوره بازار آفرین

09176342167

071-32289867

آدرس اینستاگرام: bazarafarin

آدرس تلگرام: bazarafarinsh

ثبت نام کاربر

بازیابی رمز عبور