نمایش ۱-۹ از ۷۷ نتیجه

ساخت تولیدات چرمی دست دوز

(۰ بررسی)
۰
student
۰
رایگان

هنرجویان پس از اتمام دوره کیف چرم دست دوز چه می آموزند؟ هنرجویان در پایان دوره کیف چرم دست دوز، صفر تا صد تکنیک…

رایگان

مدیریت رضایت کارکنان

(۰ بررسی)
۰
student
۰
۱,۸۰۰,۰۰۰٫۰۰ &#۶۵۰۲۰;

محتوای دوره آموزشی : – رضایت شغلی و ابعاد آن – نظریه های رضایت شغلی – رضایت شغلی و عملکرد – اندازه گیری رضایت…

۱,۸۰۰,۰۰۰٫۰۰ &#۶۵۰۲۰;

مدیریت تعارض

(۰ بررسی)
۰
student
۰
۱۹۰,۰۰۰٫۰۰ &#۶۵۰۲۰;

سر فصل های دوره: تعریف تعارض، ضرورت و اهمیت آن. بیان انواع تعارض و ارائه رویکردهای متفاوت به تعارض. ارائه نظریات موجود در ادبیات…

۱۹۰,۰۰۰٫۰۰ &#۶۵۰۲۰;

مدیریت و ارزشیابی کارکنان

(۰ بررسی)
۰
student
۰
۳,۷۵۰,۰۰۰٫۰۰ &#۶۵۰۲۰;

قدمه ضرورت استفاده از نظام های ارزیابی عملکرد اهداف مدیریت و ارزیابی عملکرد ابعاد ارزیابی عملکرد نگاهی به منابع انسانی و جایگاه ارزیابی عملکرد…

۳,۷۵۰,۰۰۰٫۰۰ &#۶۵۰۲۰;

مدیریت خشم

(۰ بررسی)
۰
student
۰
۲,۱۰۰,۰۰۰٫۰۰ &#۶۵۰۲۰;

سرفصل های این دوره آموزشی: خشم و انواع آن افسانه ها و ذهنیت های اشتباه درباره خشم منابع اصلی تولید خشم ۳۰ راهکار ساده…

۲,۱۰۰,۰۰۰٫۰۰ &#۶۵۰۲۰;

خلاقیت و نوآوری TRIZ METHOD

(۰ بررسی)
۰
student
۰
۳,۷۰۰,۰۰۰٫۰۰ &#۶۵۰۲۰;

تعریف خلاقیت     تعریف خلاقیت از دیدگاه روانشناسی     تعریف خلاقیت از دیدگاه سازمانی     نوآوری     خلاقیت و نوآوری     ویژگی‌های افراد اخلاق…

۳,۷۰۰,۰۰۰٫۰۰ &#۶۵۰۲۰;

مدیریت اضطراب و بیان نافذ

(۰ بررسی)
۰
student
۰
۱,۷۵۰,۰۰۰٫۰۰ &#۶۵۰۲۰;

اهمبت اضطراب راه های غلبه بر اضطراب بیان نافذ و گفتار تاثیرگذار نحوه گفتار و کاربرد زبان مباحث صدا و اختلالات تاثیرگذار

۱,۷۵۰,۰۰۰٫۰۰ &#۶۵۰۲۰;

مدیریت عملکرد سازمان

(۰ بررسی)
۰
student
۰
۳,۵۰۰,۰۰۰٫۰۰ &#۶۵۰۲۰;

مقدمه ضرورت استفاده از نظام های ارزیابی عملکرد اهداف مدیریت و ارزیابی عملکرد ابعاد ارزیابی عملکرد نگاهی به منابع انسانی و جایگاه ارزیابی عملکرد…

۳,۵۰۰,۰۰۰٫۰۰ &#۶۵۰۲۰;

مدیریت رفتار و ارتباطات سازمانی

(۰ بررسی)
۰
student
۰
۳,۶۰۰,۰۰۰٫۰۰ &#۶۵۰۲۰;

خش اول: کلیات (شامل): سطوح سازمان، مهارت های مدیریتی، علم و هنر مدیریت، بهبود و اصلاح در سازمان، رفتار سازمانی و شیواری مطالعه DB،…

۳,۶۰۰,۰۰۰٫۰۰ &#۶۵۰۲۰;